સમિતિના વિદ્યાર્થીઓને ઠીક શિક્ષકોને પણ ગણવેશ નહીં અપાયા

બે વર્ષથી શિક્ષકોને ગણવેશ નહીં આપી ગણવેશ પહેરવા માટે કરાતો આગ્રહ

સુરતઃ વર્તમાનન્યુઝ.કોમ 
સુરત મહાનગર પાલિકા સંચાલિક નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સ્કુલ કોવિડના કારણે બંધ હોવાનું કારણ આગળ દર્શાવી વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશ આપવામાં આવ્યા નથી. પરંતુ જે શિક્ષકો નિયમિત સ્કુલ આવે છે તે શિક્ષકોને પણ સમિતિ દ્વારા બે વર્ષથી ગણવેશ આપવામાં નહીં આવતા શિક્ષકોમાં રોષ ફેલાયો છે. બીજી તરફ શિક્ષકોને ગણવેશ પહેરવા માટે ફરજ પાડવામાં આવે છે. 
પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિની સ્કુલમાં વિદ્યાર્થીઓને અપાતા ગણવેશ- બુટ મોજા વિતરણમાં અગાઉ પણ વિવાદ થઈ રહ્યો છે. ભાજપ શાસકોના માનીતા કોન્ટ્રાક્ટરને જ કોંન્ટ્રાક્ટ મળી રહ્યાંનો આક્ષેપ વિપક્ષો દ્વારા કરાઇ રહ્યો છે. પરંતુ છેલ્લા દોઢ વર્ષથી કોવિડના કારણે શાળાઓ બંધ છે તેથી વિદ્યાર્થીઓને ગણવેશ વિતરણ કરવામાં આવ્યું નથી. જોકે વિદ્યાર્થીઓની સાથે સાથે છેલ્લા બે વર્ષથી સમિતિ દ્વારા શિક્ષકોને પણ ગણવેશ આપવામાં આવ્યો નથી. નગર પ્રાથમિક શિક્ષણ સમિતિના શિક્ષકોએ કોવિડ દરમિયાન અનેક કામગીરીમાં જોડાયા હતા અને તે સમયે તેમની ઓળખ માટે તેમનો ગણવેશ મહત્વનો છે. ગણવેશ પહેરીને શિક્ષકોએ કોવિડની કપરી કામગીરી નિભાવી પડી હતી. જોકે, સમિતિ દ્વારા વિદ્યાર્થીઓની ગણવેશમાંથી બાદબાકી કરવામાં આવી પરંતુ તેની સાથે સાથે શિક્ષકોને ગણવેશ માંથી બાદબાકી કરી દીધી છે તે ઉચિત નથી સમજ્યું. શિક્ષકોને બે વર્ષથી ગણવેશ આપવામા આવતો ન હોવા છતાં હાલ ઓન લાઈન શિક્ષણમાં શિક્ષકોની ઉપરના કેટલાક અધિકારીઓ શિક્ષકોને ગણવેશ માટે આગ્રહ રાખી રહ્યાં છે. કેટલાક ઉપરી અધિકારીઓ તો ગણવેશ ન પહેરનારા શિક્ષકોનું જાહેરમાં અપમાન પણ કરે છે. કેટલાક અધિકારીઓ શિક્ષકો પર વટ મારવા માટે શિક્ષકો પર દબાણ કરી રહ્યાં હોવાથી શિક્ષકોમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. આ અંગે સંઘ દ્વારા પણ અધિકારીઓને કોઈ રજુઆત કરવામાં આવતી ન હોવાથી શિક્ષકોની હાલત સુરી વચ્ચે સોપારી જેવી થઈ રહી છે.