Page Views: 7409

લાયન્સ ક્લબ ઓફ સુરત બ્લોસમ દ્વારા કાયદાકીય જાગૃતિ : સ્ત્રી અને પુરુષો માટે વિષય પર વેબિનાર યોજાશે

જાણીતા એડવોકેટ પ્રીતીબેન જોશી મહત્વપૂર્ણ કાયદાકીય માહિતી આપશે

સુરત-07-11-2020

ધ ઇન્ટરનેશનલ એસોસીએશન ઓફ લાયન કલબ્સના લાયન્સ ક્લબ ઓફ સુરત બ્લોસમ દ્વારા આજે તારીખ ૭ નવેમ્બરના રોજ સાંજે ૫ કલાકે એક વેબિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ વેબિનાર ‘કાયદાકીય જાગૃતિ : સ્ત્રીઓ અને પુરુષો માટે’ વિષય પર રાખવામાં આવ્યો છે. જેના મુખ્ય વક્તા લીગલ કાઉન્સેલર, મેડીએટર અને નોટરી એડવોકેટ લાયન પ્રીતી જીગ્નેશ જોશી મહત્વપૂર્ણ કાયદાકીય માહિતી આપી હતી. જયારે આ વેબિનાર ઝૂમ મિટ પર યોજાનાર છે.